Company Overview Thai

เกี่ยวกับ Excelsoft

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา เรามาทำงานทุกวันเพื่อสร้างโซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีใน สำนักพิมพ์ด้านการศึกษา โรงเรียน การอุดมศึกษา และองค์กรธุรกิจ

นิยามใหม่ของวิธีการเรียนรู้ของผู้คน

Excelsoft ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 เราจัดหาสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างในด้านการเรียนรู้และการประเมินผลให้กับสำนักพิมพ์ตำราด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ภาครัฐบาล และองค์กรธุรกิจ ด้วยการดำเนินงานในอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา Excelsoft จึงขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังภูมิศาสตร์ใหม่ๆ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเราคือการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาซึ่งสามารถพัฒนาและส่งมอบโซลูชัน eLearning ระดับโลกที่เชื่อถือได้ และระบบ eLearning ของเรายังสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียนได้

Excelsoft's Human Resource at Mysore Office

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเราคือการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาซึ่งสามารถพัฒนาและส่งมอบโซลูชัน eLearning ระดับโลกที่เชื่อถือได้ และระบบ eLearning ของเรายังสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียนได้

ภารกิจ (Mission) ของเราคือการจัดหาโซลูชัน eLearning ที่ดีที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้ลูกค้าของเราส่งมอบโซลูชัน eLearning ที่ดีขึ้น เร็วขึ้นและคุ้มค่า

ความเชี่ยวชาญของ Excelsoft ในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน eLearning ที่เปลี่ยนแปลงได้ ให้บริการแก่องค์กรมากกว่า 100 แห่ง และผู้ใช้ปลายทางมากกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกได้ใช้งานระบบของเรา

18+ประสบการณ์ทำงานหลายปี
700+สมาชิกในทีมมืออาชีพ
200+ลูกค้าในกว่า 25 ประเทศ
50+รางวัล การรับรอง และการยอมรับ

การเดินทางของ Excelsoft

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Excelsoft ได้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบ end-to-end เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันแบบอย่างใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และการประเมินผลอยู่เสมอ การยึดมั่นในการพัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับโลกในอุตสาหกรรม EdTech และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และวิศวกรรม ช่วยให้เราตามโลกในปัจจุบันอยู่เสมอ และด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ความเชี่ยวชาญด้าน eLearning ที่คุณจะได้รับประโยชน์

ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Excelsoft ในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน eLearning พร้อมกับการให้คำปรึกษา การสนับสนุน และการทำให้เกิดใช้งานได้จริง ที่ตรงกับความต้องของลูกค้า
การมุ่งเน้นความร่วมมือกับลูกค้าของเรา ทำให้เราสามารถสร้างโซลูชัน eLearning ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคุณและพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ

Excelsoft's expertise in creating and deployment of eLearning solutions
Excelsoft expertises in Pedagogy and Technology

ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

เรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนความเชี่ยวชาญเชิงลึกในเทคโนโลยี
ทุกสิ่งที่เราทำขึ้นอยู่กับนวัตกรรมและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นการนำเสนอวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมีความร่วมสมัยอยู่เสมอ

เป็นไปตามมาตรฐานและดีที่สุดในวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน eLearning ของเราเป็นไปตามมาตรฐานชั้นนำระดับโลกเช่น SCORM, QTI, LTI, xAPI, LRS, ePub3, AICC, Common Cartridge, และ OneRoster เป็นต้น

กระบวนการProduct Engineeringของเรามีการจัดการโครงการที่คล่องตัวด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของ ประสบการณ์ของผู้ใช้, ความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมที่รองรับความพร้อมของระบบคลาวด์, การตรวจสอบโค้ดที่ได้รับคำสั่ง, การทดสอบการทำงานอัตโนมัติ, การตรวจประสิทธิภาพและความปลอดภัย พร้อมกับ Concepts in Continuous Integration and Deployment (CICD) capabilities

Excelsoft products are standards compliant
Excelsoft believes in strong customer relationships

Valuing customer relationships (การให้คุณค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า)

เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับลูกค้าของเรา
การมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและความสามารถในการคิดควบคู่ไปกับลูกค้าทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

การให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า, การเอาใจใส่กับผู้ใช้ปลายทาง(End Users)ของลูกค้า, การเข้าใจจุดเจ็บปวด(Pain Points)ของลูกค้าควบคู่ไปกับความสามารถในการให้คำปรึกษาและการออกแบบโซลูชันของเราจะนำเราไปสู่อีกระดับของการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าของเรา